We doen ons uiterste best om een snelle en correcte dienstverlening te bieden. Desalniettemin kan er natuurlijk altijd iets zijn waarover je niet tevreden bent.
Wij willen dat graag weten zodat we tot een passende oplossing kunnen komen en onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

Voor klachten over bestelde producten, verwijzen we je graag naar onze informatiepagina over ruilen en retourneren.
Mocht je een andere klacht hebben over ons dan verzoeken we je contact op te nemen met onze klantenservice door een berichtje te sturen via het contactformulier.
Doorgaans zal er binnen 1 werkdag worden gereageerd op alle berichten aan de klantenservice.
Mocht de afhandeling van jouw klacht meer tijd kosten, dan krijg je daarover per e-mail bericht.

Oplossing

Speelwoud streeft er naar altijd in samenwerking met de klant tot een oplossing te komen.
Indien dit niet het geval is kun je contact opnemen met de geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk.
Je kunt mailen naar: Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info of de website. Deze commissie zal optreden als bemiddelaar en proberen een oplossing te bereiken.

Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beÎindigd.

5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut FinanciÎle Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

0

Geen producten in de winkelwagen.